מישר

רייטר ירוחם

תאריך נפילה:
י"ט ב תמוז ת"ש ( 25/7/1940 )


בית עלמין:אפיקים


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל