מישר

רחמן אריה

תאריך נפילה:
כ"ב ב תשרי תרצ"ט ( 17/10/1938 )


בית עלמין:כפר גלעדי ח צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל