מישר

רזניק אלימלך

תאריך נפילה:
כ"ה ב סיון תרצ"ח ( 24/6/1938 )


בית עלמין:מגדל (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל