מישר

רוזנר צבי

תאריך נפילה:
ח' ב ניסן תש"ב ( 26/3/1942 )


בית עלמין:בנגזי


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל