מישר

רוזנברג פ

תאריך נפילה:
ט"ז ב חשון תרע"ט ( 22/10/1918 )


בית עלמין:הר הצופים הבריטי


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל