מישר

רוזנברג סולומון

תאריך נפילה:
ט"ו ב חשון תרע"ט ( 21/10/1918 )


בית עלמין:דיר אל באלח


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל