מישר

רוזן צבי

תאריך נפילה:
י"ב ב אדר תש"א ( 11/3/1941 )


בית עלמין:אלכסנדריה -חדרה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל