מישר

שכנאי מדהבה

תאריך נפילה:
כ"ח ב אייר תש"ח ( 6/6/1948 )


בית עלמין:גבעת שאול


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל