סמ"ר

רון גיורא

תאריך נפילה:
ט"ז ב סיון תשמ"ב ( 7/6/1982 )

חיל רגלים

בית עלמין:עין גדי חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל