מישר

שנירר יוסף

תאריך נפילה:
כ"ח ב אדר תשמ"ב ( 23/3/1982 )


בית עלמין:קיסריה -שדות ים


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל