שוטר

שפיגל יפה

תאריך נפילה:
כ"ו ב סיון תשל"ח ( 2/7/1978 )

משטרת ישראל

בית עלמין:נס ציונה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל