סמ"ר

שטרית שלום

תאריך נפילה:
ז' ב כסלו תשמ"ב ( 3/12/1981 )

תקשוב

בית עלמין:נהריה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל