סמ"ר

שוכן עוומר

תאריך נפילה:
ה' ב תשרי תשמ"ב ( 3/10/1981 )

משמר הגבול

בית עלמין:כפר קמה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל