טור'

שמריאל ראובן

תאריך נפילה:
ז' ב אב תשמ"א ( 7/8/1981 )

פיקוד העורף

בית עלמין:כפר סבא -נורדאו


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל