מישר

שניצר יצחק

תאריך נפילה:
כ"ב ב ניסן תש"ח ( 1/5/1948 )


בית עלמין:דן


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל