רס"ל

רחאל מוחמד

תאריך נפילה:
ג' ב אייר תשמ"א ( 7/5/1981 )

משטרת ישראל

בית עלמין:ערב אל הייב


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל