רב"ט

שטיינזלץ חיה

תאריך נפילה:
ח' ב שבט תשמ"א ( 13/1/1981 )

תקשוב

בית עלמין:נתניה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל