טור'

שורצקר מנשה

תאריך נפילה:
כ"ה ב טבת תשמ"א ( 1/1/1981 )

פיקוד העורף

בית עלמין:באר שבע (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל