סמ"ר

רצאבי חיים

תאריך נפילה:
כ"א ב אלול תש"מ ( 2/9/1980 )

תקשוב

בית עלמין:חולון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל