רב"ט

שחר שולמית

תאריך נפילה:
י"ד ב אלול תש"מ ( 25/8/1980 )

חיל שריון

בית עלמין:שדרות חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל