טור'

שאמיס דוד

תאריך נפילה:
כ"ח ב ניסן תש"מ ( 14/4/1980 )

חיל רפואה

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישור



מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל