טור'

שקור וחיד

תאריך נפילה:
ג' ב אדר תש"מ ( 19/2/1980 )

חיל רגלים

בית עלמין:כפר כיסרא


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל