סמל

שולשטין מאיר

תאריך נפילה:
כ"ז ב טבת תש"מ ( 16/1/1980 )

חיל חימוש

בית עלמין:גזית חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל