רס"ן

שליט שלמה

תאריך נפילה:
כ' ב תמוז תשל"ט ( 15/7/1979 )

חיל אוויר

בית עלמין:ניר דוד - תל עמל


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל