טור'

שדה יהודה

תאריך נפילה:
ג' ב ניסן תשל"ט ( 31/3/1979 )

חיל כללי

בית עלמין:גבעת שאול


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל