סא"ל

שואבי משה

תאריך נפילה:
ט"ז ב סיון תשל"ח ( 20/6/1978 )

חיל משטרה צבאית

בית עלמין:נתניה-ותיקים (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל