רס"ן

שטרול ישראל

תאריך נפילה:
י"ח ב אלול תשל"ח ( 19/9/1978 )

חיל הנדסה

בית עלמין:חולון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל