סמל

שבח אמיר

תאריך נפילה:
כ"א ב סיון תשל"ח ( 25/6/1978 )

חיל רפואה

בית עלמין:בני ברק-פונביץ


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל