סמ"ר

שוקר שמאי

תאריך נפילה:
י"ז ב סיון תשל"ח ( 22/6/1978 )

משטרת ישראל

בית עלמין:ראש העין חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל