שוטר

שגב יעקב

תאריך נפילה:
ב' ב אדר ב' תשל"ח ( 11/3/1978 )

משטרת ישראל

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל