רס"ן

שקד מנדלר עמירם

תאריך נפילה:
כ"ח ב אדר א' תשל"ח ( 7/3/1978 )

חיל אוויר

בית עלמין:שריד


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל