סגן

רץ בועז

תאריך נפילה:
ה' ב טבת תשל"ח ( 15/12/1977 )

חיל תותחנים

בית עלמין:עין המפרץ


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל