סג"מ

שחר יעקב

תאריך נפילה:
ח' ב אב תשל"ז ( 23/7/1977 )

חיל לוגיסטיקה

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל