סמל

שוקרון אלברט

תאריך נפילה:
כ"ו ב אייר תשל"ז ( 14/5/1977 )

פיקוד העורף

בית עלמין:הר הרצל (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל