רס"ן

שמיר יצחק

תאריך נפילה:
ל' ב ניסן תשל"ז ( 17/4/1977 )

חיל רגלים

בית עלמין:שדה אליהו


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל