סמ"ר

רוט מנחם

תאריך נפילה:
ז' ב אדר תשל"ז ( 25/2/1977 )

תקשוב

בית עלמין:גדרות חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל