סג"מ

שטאוב מתתיהו

תאריך נפילה:
ל' ב ניסן תשל"ו ( 30/4/1976 )

נח"ל

בית עלמין:הר הרצל (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל