טור'

שאול צילה

תאריך נפילה:
כ' ב אדר ב' תשל"ו ( 22/3/1976 )

פיקוד העורף

בית עלמין:באר שבע (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל