טור'

שלו אשר

תאריך נפילה:
כ"ו ב שבט תשל"ו ( 28/1/1976 )

פיקוד העורף

בית עלמין:חולון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל