רב"ט

שמשון כהנא

תאריך נפילה:
כ"ג ב כסלו תשל"ו ( 27/11/1975 )

חיל הנדסה

בית עלמין:אשדוד (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל