סמל

שיצר דן

תאריך נפילה:
כ"ב ב כסלו תשל"ו ( 25/11/1975 )

חיל רגלים

בית עלמין:בית שערים


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל