רב"ט

שוורץ יצחק

תאריך נפילה:
י"ט ב חשון תשל"ו ( 24/10/1975 )

פיקוד העורף

בית עלמין:נהריה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל