טור'

שמעוני אבנר

תאריך נפילה:
כ' ב חשון תשל"ו ( 25/10/1975 )

חיל תותחנים

בית עלמין:נהריה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל