טור'

ריינמן אברהם

תאריך נפילה:
ז' ב טבת תשל"ה ( 21/12/1974 )

חיל רגלים

בית עלמין:לביא


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל