טור'

שלום יונה

תאריך נפילה:
ד' ב סיון תשל"ד ( 25/5/1974 )

חיל לוגיסטיקה

בית עלמין:עפולה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל