רב"ט

שכטר שאול

תאריך נפילה:
ט"ו ב כסלו תשל"ח ( 24/11/1977 )

חיל חימוש

בית עלמין:נהריה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל