סמל

שחם שי

תאריך נפילה:
ז' ב חשון תשל"ד ( 2/11/1973 )

חיל מודיעין

בית עלמין:כברי


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל