טור'

שורץ שאול

תאריך נפילה:
י"ב ב תמוז תשל"ד ( 2/7/1974 )

חיל רגלים

בית עלמין:אשקלון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל