סמ"ר

שריד יעקב

תאריך נפילה:
י"ב ב תמוז תשל"ד ( 2/7/1974 )

חיל משטרה צבאית

בית עלמין:אופקים (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל