רס"ל

רוזנמן מנחם

תאריך נפילה:
ב' ב טבת תשל"ו ( 6/12/1975 )

משטרת ישראל

בית עלמין:לוד חדש (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל